universal design
community

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแบบ universal design

หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า Universal Design กันมาบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามอาจมีบางคนที่ค่อนข้างสงสัยและไม่ไว้วางใจมากนัก แล้วมูลค่าที่แท้จริงคืออะไรกันแน่?

การออกแบบสากล (Universal Design) คือการออกแบบสิ่งของให้บุคคลที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไป เช่น ผู้พิการ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เหตุที่การออกแบบดังกล่าวมีความสำคัญมาก เนื่องจากสังคมในปัจจุบันได้รับการออกแบบให้ผู้มีร่างกายแข็งแรงสามารถอยู่ได้อย่างสบาย ดังนั้นเราควรเปลี่ยนรูปแบบนี้ให้มากที่สุดและมุ่งสู่สังคมที่ทุกคนอยู่ได้อย่างสบาย

อย่างไรก็ตาม บางคนอาจคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามและยากจะหยั่งถึง อย่างไรก็ตาม ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ขายทั่วไปตามการออกแบบที่เป็นสากล พวกเขาสามารถขายให้กับผู้คนจำนวนมากขึ้นได้ กล่าวได้ว่ามีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงเป็นแนวคิดที่สำคัญเชิงกลยุทธ์
โดยทั้งหมดเรามามุ่งเน้นไปที่การออกแบบสากล

Comments Off on การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแบบ universal design